MiNDFULNESS

Ida Hallas kurser i mindfulness i Aarhus og Rønde

Kurser 2023

———————————————————————————————————

 

Bevægelses & Ryste Meditation

2 lørdage d. 4/2 og 4/3, på Rødegaard på Mols

Ud fra flere forespørgsler, tilbyder jeg igen min tidligere workshop på Rødegaard, 2 lørdage, 3½time pr gang.

Det kræver ingen forudsætninger, kun lyst og nysgerrighed.

Du kan vælge en eller begge dage.

Bevægelses og Ryste Meditation er en vej til frisættelse af spændinger, stress, fastlåst energi og gamle mønstre. En mulighed for at komme dybere i kontakt med dig selv, og bevidstgøre det din krop, din energi og det dit hjerte viser dig.

Vores ydre verden er på vej igennem en forandring, hvor energien og klimaet ændrer sig. Jeg oplever en sammenhæng, som spejles i vores indre energi-klima, der f.eks. kan mærkes som uro, spændinger, stress, frygt og utryghed. Gamle vaner, mønstre og blokeringer bliver tydeligere.

Mange mennesker mærker behov for forandring og for at finde nye veje og måder at udfolde potentialer og leve livet på.

 

Jeg introducerer og guider jer igennem forskellige øvelser:

TRE (Tension and Trauma Releasing Exercises), afspændende øvelser, yinyoga, meditation, fri bevægelse – liggende, siddende, stående og i bevægelse. Øvelserne hjælper kroppen til naturligt at slippe og frisætte spændinger, så spontane rystelser og fri bevægelse kan opstå.

Musik og tromme vil indgå i nogle af øvelserne.

Ved at bevæge din krop meditativt/nærværende i kontakt med det du mærker, hjælper du dine gamle blokeringer og mønstre til at frisættes. Det sker herved naturligt, i det tempo du er klar til. Samtidig åbnes der til din jordforbindelse, centrering og din livsenergi. En hjælp til at turde indre forandring, og åbne for glæde og fred med dig selv. Som så kan komme til udtryk og manifesteres i den ydre verden.

 

Der vil være en kort pause midtvejs, hvor der er kaffe/te og snacks.

Vi afslutter med uddybende opsamling og spørgsmål.

 

Sted: Rødegaard, Karlshøjvej 5, 8420 Knebel

Tilmelding på mail idahallas@live.dk eller mobil 26179680 + betaling:

Pris: En dag 700,-kr.

Begge dage 1.300,-kr.

Betales på konto nr. 8147 0001754483, bindende tilmelding.

 

_______________________________________________________________________________________________

Mindfulness & Energibevidsthed

fordybelses-formiddage

 

  • Trænger du til tid til fordybelse og selvomsorg, 

         som hjælp til indsigt, klarhed, indre flow og balance.

  • Er du nysgerrig på hvordan krop, sind og energi arbejder sammen.
  • Har du lyst til at træne nærværs-øvelser og meditation, i en gruppe.
  • Ønsker du at bevidstgøre din samhørighed med naturen, jorden og universet.

I disse år er der fart på udviklingen og energien i os mennesker og på jorden. Indre og ydre forandringer, som vi bl.a. mærker igennem følelsesmæssige svingninger, stress, sygdom, og forandringer i naturen. Vi har mulighed for at arbejde med forandringerne i os selv, og kan opleve et nødvendigt behov for at ændre vores vaner og måder at være i livet på. 

Til det har vi brug for stunder til fordybelse, selvomsorg, hjertekontakt og selvhealing, så kroppens selvhelbredende kræfter sætter ind, hvormed livsenergien og vores indre balance styrkes. Herigennem kan vi stå stærkere i os selv i kontakten til hjertet og jorden og hinanden, og tage bevidste valg igennem forandringsprocesser. Vores indre arbejde, har betydning i den ydre verden.

Du vil igennem forløbet komme til at arbejde med forskellige øvelser, hvor det fysiske, mentale og energien arbejder sammen, igennem bevægelse, yoga, afspænding, energiøvelser, de 12 chakraer og meditation.

3 fredage d. 3/3,  31/3,  28/4, kl. 10.00-12.30,  Mejlgade 46B, baghuset, 2 sal

Pris:   1.000,-kr. for 3 gange,    350,-kr. pr. gang 

Tilmelding:  Betaling på konto nr. 8147 0001754483 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Mindfulness og energibevidshed i naturen

En fordybelses-søndag d. 4.juni

Vi er oprindeligt forbundet med naturen og søger derud, når vi har brug for pause, stilhed, væren, frihed, glæde og fred. Dybest set en længsel efter at være os selv, finde ro og være i kontakt med den vi virkelig er. I den tid vi lever i med store forandringer, søger mange mennesker dybere kontakt til det naturlige, det enkle og noget noget større….

På denne kursus-dag, får du mulighed for at fordybe dig i kontakten til dig selv igennem naturen. Det at være flere mennesker sammen, forstærker oplevelsen, samhørigheden og glæden i at dele energi. På den måde hjælper vi hinanden i nuet. Igennem guidede kropslige nærværsøvelser, energiøvelser og meditationer, får du mulighed for at finde kontakt og jordforbindelse i naturan. Vi vil gå på opdagelse i naturens liv og healing der er og sker, i at forbinde dig og være i åbent nærvær. Herigennem opleve veje til indre fred med det der er og frisætte/højne energien.

Dagen vil foregå mest ude på min store skønne naturgrund og i skoven/engen omkring med små søer, og også indendørs og/eller i et stort telt i haven. Jeg vil komme med korte oplæg, og vi vil sammen lave øvelser og meditationer. Vi vil arbejde med Meditation, Shamanisme, Yoga, Qigong, Frisættende bevægelse og Dybdeafspænding. Øvelserne giver inspiration og hjælp til dybere kontakt til din indre natur og den ydre. Du vil undervejs få stunder til selvfordybelse i stilhed.

Der vil blive en frokostpause. Medbring egen frokost og praktisk bevægelsestøj.

Jeg sørger for kaffe, te og snacks.

Dato: Søndag d. 4.juni kl. 11.30-16.30

Pris: 850,-kr. Tilmeldingsfrist d. 15/5: på mail idahallas@live.dk eller mobil 26179680 + betaling på konto nr. 8147 0001754483, bindende ved tilmelding

Sted: Saksvadvej 5, 8410 Rønde (Jeg henter dig gerne ved bussen i Rønde eller Letbanen i Thorsager, eller hvis du har bil og plads til flere, kontakt mig gerne

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Fordybelse – Selvhealing – Livsenergi 

En dag i selvomsorg, hvor du får tid til fordybelse og frisættelse af din livsenergi. Igennem afspænding, bevægelse, yoga, energiøvelser, shamanisme, TRE, meditation, kan selvhealing, indre fred, klarhed opstå, og livsenergien vækkes……

Når flere mennesker fordyber sig sammen, forstærkes energien til fælles hjælp.

 

ALT ER ENERGI – FORANDRINGER SKER …….

Vores ydre verden er på vej igennem en forandring, hvor energien, klimaet ændrer sig. Jeg oplever en sammenhæng, som spejles i vores indre energi-klima, der f.eks. kan mærkes som uro, spændinger, stress, træthed, frygt og utryghed. Gamle mønstre og blokeringer bliver tydeligere. Mange mennesker mærker behov for indre fred og forandring. Behovet for nye fællesskaber, samhørighed og gensidig hjælpsomhed opstår. Nødvendigheden i finde nye veje og måder at udfolde medfødte kvaliteter og at leve livet på.

Jeg introducerer og guider dig igennem forskellige øvelser og meditationer – liggende, siddende, stående og i stilhed og i bevægelse. God tid til hver enkelt øvelse, så du får mulighed for at komme dybere i kontakt med dig selv, og bevidstgøre det din krop, din energi og dit hjerte viser dig. Øvelserne hjælper til jordforbindelse og centrering, og åbner mulighed for frisættelse af fastlåst energi og dybere spændinger. Det sker naturligt, i det tempo du er klar til. 

Musik og tromme vil indgå i nogle af øvelserne. Der vil være en frokostpause midtvejs. Jeg sørger for kaffe/te og snacks. Medbring egen frokost.

Tid og Sted:  Saksvadvej 5, Rønde

Tilmeldingsfrist: på mail idahallas@live.dk eller mobil 26179680

Pris:  betales på konto nr. 8147 1754483 , bindende ved tilmelding.