PRIVATLIVSPOLITIK

Betingelser & Persondatapolitik

Ved tilmelding til kurser, og aftaler omkring behandlinger og samtaler.

Dine personoplysninger vil altid blive behandlet sikkert og fortroligt af Ida Hallas / idahallas.dk, i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Indehaver.: Ida Hallas / Idahallas.dk, Saksvadvej 5, 8410 Rønde, idahallas@live.dk

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos mig, skal du rette henvendelse via mail: idahallas@live.dk. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til Persondataloven.

Brug af personoplysninger

Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved gennemførsel af en tilmelding eller ved anmodning om at modtage mit nyhedsbrev. Jeg behandler behandler personoplysninger, som du har udleveret til firmaet i forbindelse med undervisning, behandling, samtaler, mailkorrespondance, telefonkontakt eller ved tilmelding til nyhedsbrev. Disse personoplysninger behandler jeg for at kunne leve op til firmaets forpligtelser overfor dig som kursist eller klient.

•For at du kan modtage den undervisning eller anden ydelse du har tilmeldt dig og betalt for.
•For at vi kan komme i kontakt med dig, såfremt det har betydning for det kursus eller den mødeaftale du har booket.
•For at kunne fremsende nyhedsbreve, som du har tilmeldt dig.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger: Navn, adresse, telefon, e-mail.

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Jeg stræber efter at slette (eller anonymisere) personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevares de altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder efter persondataloven

I forbindelse med idahallas.dk`s behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

•Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
•Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
•Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
•Retten til at få dine personoplysninger slettet.
•Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring af idahallas.dk ́s ydelser.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til Ida Hallas – idahallas.dk`s persondataansvarlige.

Du har altid ret til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til- datatilsynet/

Oplysninger, som idahallas.dk videregiver til ekstern databehandling.

Idahallas.dk kan videregive personlige oplysninger til betroede virksomheder eller personer, der behandler dem, som Bogholder (til håndtering af fakturaer og bankinbetalinger) og Mailchimp (til håndtering af mailadresser og nyhedsbreve).

Informationssikkerhed

Idahallas.dk har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

•Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
•Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
•Adgangsbegrænsning til personoplysninger..
•Adgangsbegrænsning og sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personer med adgang til informationssystemer.

Ændringer

Idahallas.dk ́s privatlivspolitik kan ændres om nødvendigt. Det begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Eventuelle ændringer af denne privatlivspolitik angives på firmaets hjemmeside www.dahallas.dk og hvis der sker væsentlige ændringer, vil der blive gjort opmærksom på det via nyhedsbreve.

Ida Hallas / idahallas.dk Maj. 2018.