Kurser – enkeltstående dage og forløb

 

Kurser vinter 2017 & forår 2018

———————————————————– 

 

Mindfulness & Selvudvikling – efterår 2017

(Igangværende forløb)

“Din udviklingsvej”- igennem naturen 

– for dig der tidligere har deltaget min mindfulness undervisning

Her får du mulighed for at finde ind til -og arbejde med det der er vigtigt for dig i din personlige udvikling lige nu og på din vej fremover. Vi vil være meget ude i naturen og lave øvelser og meditationer i samhørighed og genskabe forbindelsen til vores egen oprindelige indre natur.

Koble Mindfulness med personlig udvikling hjælper til at acceptere og rumme dig selv og din nuværende situation, og derved finde dybere ro og fokus, i at kunne mærke og  vælge hvad der er vigtigt. Åbne for muligheder og finde styrken til de eventuelle ændringer der skal til, for at gå den vej der er vigtig for dig i din udvikling.

Vi vil arbejde  med at bevidstgøre de mønstre og vaner, der forhindre os i at leve og udfolde vores liv, som det hele menneske vi er. Redskaber som skyggearbejde/ projektioner, overbevisninger og værdier vil indgå, i sammenhæng  med kroplige øvelser, energiøvelser, 12 chakra systemet, afspænding, yoga og meditation. Der vil være udvekslinger deltagerene imellem, ud fra behov.

En hjælp og redskaber i din hverdag til at være – og stå ved dig selv, finde klarhed og styrke dine personlige ressourcer og kvaliteter.

Jeg vil komme med korte oplæg om relevante temaer, fra gang til gang.

Tid: 2 søndage d. 10.september & d. 11.februar  kl. 10.00 – 17.00

Sted:  Saksvadvej 5, 8410 Rønde

Deltager antal:  max. 6 personer

Pris: 1400,-kr.

Tilmelding:   idahallas@live.dk eller mobil 26179680  + betaling på konto:  9860 0000183784

——————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

Fordybelses-søndag

Tid til nærvær, selvindsigt og selvomsorg

Jeg vil komme med korte oplæg, som indsigt og guidning til øvelserne og meditationerne. Du vil få god tid til fordybelse i dit indre liv, til større selvindsigt, energibevidsthed og healing, igennem de 12-chakra-meditationer. Vi vil arbejde med at rumme og bevidstgøre tanker, følelser og krop, i sammenhæng med chakraerne, igennem yoga, bevægelse, afspænding, energiøvelser og meditationer. Tid til grounding og at finde ind i en dybere kontakt til den du virkelig er, sammen med andre. En vej og redskaber til at leve lige nu i nærvær og samhørighed, ud fra dit hjerte og indre din visdom.

Du kan tilmelde sig en enketstående søndag eller begge!

Tid:  kl. 11.00 -17.00,

Datoer: 

d. 18.marts  –  tilmeldingsfrist d. 1.marts

d. 15.april    –  tilmeldingsfrist d. 1.april

Sted: Ryesgade 31, 3.th, 8000 Århus C (hos ”Mind and Motion”)

Pris: 800,-kr. pr.gang

Tilmelding:   idahallas@live.dk, mobil 26179680+ betaling på konto: 9860 0000183784

 ——————————————————————————————————————————————————–

 

Mindfulness i narturen

 EN FORDYBELSES-DAG

Igennem guidede nærværsøvelser og meditationer, med nysgerrighed og åbenhed, får du mulighed for at finde kontakt og grounding i naturen. Opdage naturens dybere liv og den healing og hjælp der er, bare ved at lytte og være i åbent nærvær.

Dagen vil forgå mest i stilhed ude i naturen, på min store skønne naturgrund & skoven & engen omkring (I tilfæle af meget regn, vil vi være i min lyse havestue).Vi vil bruge ca. 1/3 af tiden i gruppen, hvor jeg vil komme med korte oplæg og guidnings, som inspiration til at du selv går ud i naturen med tid til selvfordybelse i stilhed. Vi vil samle op til sidst og der bliver mulighed for at udveksle oplevelser.

Tid: Søndag d. 13.maj kl. 12.00-17.00

Sted: Saksvadvej 5, 8410 Rønde ( Du kan blive hentet ved en bus i Rønde)

Pris: 650,-kr

Tilmeldingsfrist: d. 1/5 : idahallas@live.dk, mobil 26179680 + indbetaling på konto: 9860 0000183784

————————————————————————————————————————————————————